Ouderenvereniging Oldemarkt e.o.
  

FASv Overijssel-noord

De OvO is een paar jaar geleden als zelfstandige vereniging begonnen in plezierige samenwerking met de NBvON, Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland.

De NBvON heeft inmiddels een verschuiving gemaakt naar de FASv, waar door de gekozen federatievorm een beter collectief gevormd kon worden voor de ouderen- en seniorenverenigingen in geheel Nederland.

In het noordelijke deel van Overijssel is er een goed contact en samenwerking tussen een aantal verenigingen in de gemeente Steenwijkerland.

Zoals Oldemarkt en verre omstreken (van Willemsoord tot Kuinre), Blokzijl, Steenwijkerwold, Giethoorn, Wetering/Scheerwolde, we werken samen onder de noemer: FASv Overijssel-Noord.

We vergaderen een à twee keer per jaar om informatie uit te wisselen. En proberen minstens een keer per jaar ook een algemene activiteit voor de leden van deze verenigingen te organiseren.