Ouderenvereniging Oldemarkt e.o.
  

Lees meer ...

Mevrouw Mijntje Veenstra - Blaauw, LID in de Orde van Oranje Nassau.

Het heeft de Koning behaagd Mevrouw Mijntje Veenstra - Blaauw te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij feliciteren haar van harte. Zie "lees meer" voor de officiele verklaring (Bron Steenwijker Courant)
 
Mevrouw Mijntje Veenstra - Blaauw is al sinds 1986 actief binnen de Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo. Ze staat daar bekend als iemand met een warm hart voor iedereen.
Mevrouw Veenstra heeft in diverse functies veel werk gedaan voor de zendingscommissie zowel in binnen als buitenland. Van 1997 tot 2009 mevrouw Veenstra leidster van de zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Mevrouw Veenstra was 8 jaar lang ouderling binnen de kerkenraad, zeer actief in het bezoeken van gemeenteleden. Vanaf 2015 is mevrouw Veenstra diaken en voorzitter van de Diaconie, die hulp biedt aan mensen in sociaal-maatschappelijke nood. Samen met een ander gemeentelid verzorgt mevrouw Veenstra al twee jaar lang iedere eerste maandagavond van elke maand een oecumenische bijbellezing in dorpsservicecentrum 'De Landerijen' in Oldemarkt.
Mevrouw Veenstra is zeer actief in de kerk. Uit de lange lijst: Bloemschikken bij bijzondere gelegenheden en uitgifte en verwerking van de collectebonnen.
Daarnaast ook nog ongeveer 30 jaar collectant voor de Nierstichting in Oldemarkt en omgeving.
Mevrouw Veenstra was 37 jaar actief voor de Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Oldemarkt-Paasloo.
(Bron Steenwijker Courant)